Turski kulturni centar „Yunus Emre“
Pehlivanuša bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Kursevi turskog jezika, Sarajevo
 Na kursevima turskog jezika organizovanim u Turskim kulturnim centrima "Yunus Emre" pridaje se značaj da se jezik uči od lakšeg nivoa ka težem, da se koristi spiralna struktura podučavanja jezika, te da se u nastavnom procesu koriste učinkovita audio i vizuelna pomagala. Kurs koji pridaje važnost ponavljanju pređene građe paralelan je sa univerzalnim kriterijima i nivoima jezika Evropske Zajednice. 

Na časovima gdje se pažnja posvećuje svim temeljnim jezičkim sposobnostima, slušanju, govoru, čitanju i pisanju, obavlja se nastava ne odvajajući svakodnevni i akademski jezik.Sistem nastave se organizuje na takav način da svi polaznici mogu biti aktivni na časovima, uzimajući u obzir individualne razlike i sposobnosti učenja polaznika.

 Formirajući grupe polaznika s ciljem da se poboljša efikasnost nastave u obzir se uzimaju razlozi zašto učenici žele naučiti turski jezik, njihova starosna dob, obrazovanje i slične individualne razlike.Dole navedeni kursevi određeni su prema novom setu Hitit za podučavanje jeziku.

Kursevi turskog jezika se sastoje od 24 kursa.

Kursevi se mogu organizovati u četiri različite grupe kao što su sedmično 4, 6, 8, 16 časova.

Važno: Grupe se ne osnivaju u slučaju da ima manje od deset zainteresovanih.

 U slučaju da se osnuju cijenu za deset polaznika dijele prisutni polaznici.

Upis i ispis sa kursa
Cijena kursa se uplaćuje na bankovni račun kulturnog centra prije početka nastave, a proces upisa okončava se predajom potrebnih dokumenata za upis koji centar traži od kandidata. U slučaju da se radi o ispisu prije početka nastave, uplaćeni novac se vraća umanjen za 35% u svrhu administrativnih troškova. 

U slučaju da se kandidat ispisuje u prvih 12 časova (3 dana) nakon početka nastave, bez obzira na evidenciju, uplaćeni iznos se vraća umnajen za 40%.
 Nakon isteka prvih 12 časova (3 dana) uplaćeni iznos se ne vraća.

Za više informacija molimo kontaktirajte:

Adresa:Pehlivanuša bb, 71000 Sarajevo/ Bosna i Hercegovina
Telefon:+387 33 217 581 / +387 33 217 582
Faks:+387 33 217 583
E-posta:saraybosna@yunusemrevakfi.com.tr


 

Zainteresovani ste?! Pošaljite Vaše kontakt podatke!

Ime i prezime:

Telefon:

E-mail:

Grad:

Edukacijski program:

 
 
Turski kulturni i informativni centar, koji od 8. aprila 2003. godine pa sve do danas djeluje na Baščaršiji u Sarajevu, i koji je službenim otvaranjem 17. oktobra 2009. godine preimenovan u Institut „Yunus Emre“, od ovoga datuma aktivnosti nastavlja vršiti pod imenom Turski kulturni centar „Yunus Emre“ u Sarajevu.

U zgradi, jednostavne i originalne arhitekture, Turskog...
 
 
 
Tekst oglasa
O nama
Svi naši oglasi