GAUSS
Stupine B2
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Oracle kursevi

Oracle kursevi

U mogućnosti smo da organizujemo niz Oracle seminara i radionica:

• Database Master Class series: Manageability, Availability & Performance - LVC

 Oracle 11g: RAC and Grid Foundation Overview Seminar - LVC New

 Oracle Database 10g: 2 Day DBA - LVC

• Oracle Database 10g: Administration Workshop I - LVC

 Oracle Database 10g: Administration Workshop II - LVC

 Oracle Database 10g: Backup and Recovery - LVC

 Oracle Database 10g: Implement and Administer a Data Warehouse - LVC

 Oracle Database 10g: Implementing Audit Vault - LVC

 Oracle Database 10g: Implementing Database Vault - LVC

 Oracle Database 10g: Managing Oracle on Linux for DBAs - LVC

 Oracle Database 10g: Managing Oracle on Linux for System Administrators - LVC

 Oracle Database 10g: New Features for Administrators Release 2 - LVC

 Oracle Database 10g: New Features for Administrators Release 2 - LVC

 Oracle Database 10g: Performance Tuning - LVC

 Oracle Database 10g: Security Release 2 - LVC

 Oracle Database 11g: 2 Day DBA - LVC Release 2

 Oracle Database 11g: Administer a Data Warehouse - LVC

 Oracle Database 11g: Administration Workshop I - LVC

 Oracle Database 11g: Administration Workshop I - LVC Release 2

 Oracle Database 11g: Administration Workshop II - LVC

 Oracle Database 11g: Administration Workshop II - LVC Release 2

 Oracle Database 11g: Implement Database Vault - LVC

 Oracle Database 11g: New Features for Administrators - LVC

 Oracle Database 11g: New Features for Administrators - LVC Release 2

 Oracle Database 11g: New Features for Oracle 9i DBAs - LVC

 Oracle Database 11g: Performance Tuning - LVC

• Oracle Database 11g: RAC Concepts and Architecture Seminar - LVC

 Oracle Database 11g: Security - LVC

• Oracle Enterprise Manager 10g: Grid Control R5 New Features Seminar - LVC NEW

 Oracle Exadata Storage Server - LVC

 Oracle Grid Foundation 11g: Administer ASM - LVC NEW

 Oracle Grid Foundation 11g: Administer and Deploy Clusterware - LVC

 Oracle Secure Enterprise Search 10g: Administer and Implement - LVC

• Oracle Spatial: Advanced - LVC

 Oracle Spatial: Essentials - LVC

 Oracle TimesTen 7.0: IMDB, Cache Connect, and Replication - LVCZa

Napomena: Za održavanje određenog Oracle kursa potrebno je minimalno 10 polaznika (pravila Oracle University-ja).


Gauss Location Intelligence Center of Excellence je certificiran centar za edukaciju ispred vodećih svjetskih vendora za informacione tehnologije (Oracle), GIS i lokacijsku intekigenciju (MapInfo) i GPS i mobilnu kartografiju (Magellan).

Edukacija za GIS korisnike se organizuje u našim specijaliziranim laboratorijama u Sarajevu i Tuzli, koje su tehnički opremljene i autorizovane od strane GIS vendora. Kurseve drže iskusni i certificirani treneri. Svi polaznici nakon obuke dobijaju međunarodni certifikat o završenom stepenu edukacije.  Kursevi se pohađaju prema dogovorenom rasporedu i organizovani su za više nivoa polaznika.

MapInfo edukacija je prvi korak ka razumijevanju prednosti i funkcionalnosti digitalne kartografije i ključna je za brz povrat povrat investicije u MapInfo rješenja.

Nudimo širok spektar kurseva kako bi unaprijedili vaše vještine u radu sa kartografskom tehnologijom. U saradnji sa odjelom za obučavanje MapInfo Corp. (MapInfo Training Department) nudimo više opcija edukacije, uključujući stalne kurseve po godišnjem rasporedu u autorizovanom centru za edukaciju, pojedinačne kurseve (po organizaciji) i edukaciju po sistemu jedan-na-jedan (mentoring) sa iskusnim trenerom.

Naši treneri, kao MapInfo eksperti, su potpuno kvalifikovani da podučavaju polaznike različitih predznanja - od početnika do naprednih korisnika.

Takođe, GAUSS Location Intelligence Center of Excellence ima prestižan status Oracle Education Reseller-a, što znači da kurseve za Oracle tehnologiju organizujemo u skladu sa standardima Oracle University programa uz:

1. originalnu literaturu i programsku opremu,

2. certifikovane instruktore,

3. zvaničan certifikat o odslušanom kursu.


Gauss seminari se izvode po sljedećim MapInfo i Oracle standardima:

  10 do 12 kandidata pohađa jedan seminar,

  jedan kandidat za jednim personalnim računarom;

  originalna programska oprema, MapInfo Professional, Oracle DB, Oracle WebLogic

  originalna literatura na lokalnom jeziku,

  licencirani instruktori čije znanje se redovno provjerava,

  seminar se izvodi na jeziku kandidata

 
Tipičan dan seminara se odvija po sljedećem rasporedu:

09:00 - 10:30   I blok

10:30 - 10:45   Pauza

10:45 - 12:00   II blok

12:00 - 13:00   Pauza za ručak

13:00 - 14:30   III blok

14:30 - 14:40   Pauza

14:40 - 16:00   IV blok

Literatura

Priručnik, koji svaki kandidat dobije prvog dana svakog seminara je literatura pomoću koje se prati odvijanje seminara, po rasporedu i sadržaju. Nakon svake lekcije koju instruktor ispredaje rade se vježbe vezane za pređenu materiju.

Iako Gauss posjeduje tehnički visoko opremljen centar, takođe posjeduje i mobilnu laboratoriju koja se sastoji od 12 mobilnih radnih stanica, mobilnog servera, projektora, bežičnog routera i štampača; čime su omogućene i edukacije na lokaciji po želji korisnika.

Kao Oracle Certified Partner, Gauss ima kadrove koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa Oracle tehnologijom, ali u sardnji sa Oracle BiH, može obezbjediti vrhunske trenere.

Informacije i prijave na: edukacija@gauss.ba. 

Zainteresovani ste?! Pošaljite Vaše kontakt podatke!

Ime i prezime:

Telefon:

E-mail:

Grad:

Edukacijski program:

 
 
GAUSS je kompanija sa višegodišnjim iskustvom u primjeni geoinformacionih tehnologija u oblastima prirodnih resursa, prostornog uređenja, katastra, komunalne infrastrukture, telekomunikacija i elektrodistribucionih sistema. GAUSS projektuje, razvija i implementira kompletna geoinformatička rješenja uz isporuku tehnologije, pripremu prostornih podatka i obuku korisnika.
 
 
 
Tekst oglasa
O nama
Svi naši oglasi