Udruzenje mladih lingvista i prevodilaca u BiH
Triglavska 4/III
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Bosanski za strance/Bosnian for foreigners, Sarajevo

Bosanski za strance / Bosnian for foreigners, Sarajevo

- male grupe: Polaznici su raspoređeni u grupe do šestero polaznika prema nivou poznavanja jezika.

- termini: Kurs se održava dva puta sedmično, po dva časa, u večernjim terminima. Zavisno od grupe, časovi mogu biti ili ponedjeljkom/srijedom ili utorkom/četvrtkom; od 17:30 do 19:00 ili od 19:00 do 20:30.

- nivoi: Jedan nivo traje 4 mjeseca, a nivoi i udžbenici su usklađeni sa CEF-om (Common European Framework – Zajednički evropski okvir za jezike) te podijeljeni na:

Pripremni nivo, A1
Temeljni nivo, A2
Jači temeljni nivo, A2+
Prijelazni nivo, B1
Samostalni nivo, B2
Jači samostalni nivo, B2+
Napredni nivo, C1
Vrsni nivo, C2

- certifikat: Poslije svakog nivoa dobit ćete certifikat o poznavanju bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika.

- cijena: Plaćanje je u mjesečnim ratama: 4 x 100 KM.

Kursevi traju od septembra do juna. Upis je svaka četiri mjeseca. Ako niste početnik, prije samog kursa uradit ćete besplatni ulazni test na osnovu kojeg ćemo odrediti vaš nivo poznavanja jezika i shodno tome odrediti grupu koja vam odgovara.

Redovni kurs bosanskog jezika u Udruženju mladih lingvista i prevodilaca nudi vam učenje bosanskog jezika za svakodnevne potrebe, komunikaciju u prodavnici, na radnom mjestu, za korespondenciju. Imate mogućnost da upoznate specifičnosti bh. kulture kroz čitanje tekstova, gledanje zanimljivih video zapisa i slušanje viceva. Naš cilj je dati vam okvir i motivaciju za učenje jezika, a časove oblikujemo i po vašim potrebama tako što biramo teme koje su vam naročito bitne zbog posla, fakulteta ili drugih obaveza.

Imamo dugogodišnje iskustvo u podučavanju bosanskog kao drugog/stranog jezika na kursu i u okviru ljetne škole koju svake godine organiziramo. Materijali koje koristimo u nastavi rezultat su tog rada i iskustva.

Cilj nam je strance upoznati sa Bosnom i Hercegovinom kroz naš jezik/e, a pripadnike bh. dijaspore/povratnike vratiti ljepotama našeg jezika radi lakše (ponovne) integracije u bh. društvo.

.........................................................................

- Small groups: Students are divided into small groups (up to six people) according to their language proficiency.

- Class schedule: The course is held twice a week on Mondays and Wednesdays or Tuesdays and Thursdays, depending on the groups. The classes are held in the evening s from 17:30 to 19:00 or from 19:00 to 20:30.

- Levels: The duration of one level is four months. The course and books used are adjusted to the CEF (Central European Framework) and divided into the following levels:

Breakthrough, A1
Waystage, A2
Strong Waystage, A2+
Threshold, B1
Vantage, B2
Strong Vantage, B2+
Effective Operational Proficiency, C1
Mastery, C2

- Certificate: After each level, you will be issued a certificate of proficiency in Bosnian, Croatian or Serbian.

- Price: The payment is done in monthly instalments: 4 x 100 KM.

The courses last from September till June. You can register every four months. If you are not a beginner, you will do a placement test which will determine your level of language competence and help us form the groups.

The regular Bosnian language course at the Association of Young Linguists and Interpreters offers language learning for everyday situations, communication in a shop, at work, correspondence. This is an excellent opportunity for you to get an insight into the specific Bosnian culture by reading texts, watching interesting video material and listening to jokes.

Our aim is to create a framework and motivate you to study language. We design classes according to your needs: you can choose the topics that are important to you because of work, studies, or other obligations.

We have a long experience in teaching Bosnian language as second/foreign language at the course and at the Summer School of B, C, S which is organized every year. The material we use in classes is the result of longtime experience.

Our aim is to introduce foreigners to our country by teaching them our language/s, and to remind Bosnian emigrants of the beauty of our language for the sake of easier (re)integration into Bosnian society.

Udruženje mladih lingvista i prevodilaca u BiH
Association of Young Linguists and Interpreters in B&H
Triglavska 4, 71000 Sarajevo
tel/faks: 033 645 343
jezicki.centar@lingvisti.ba
www.lingvisti.ba
www.bosanski.ba


-->

Bosanski za strance / Bosnian for foreigners, Sarajevo

- male grupe: Polaznici su raspoređeni u grupe do šestero polaznika prema nivou poznavanja jezika.

- termini: Kurs se održava dva puta sedmično, po dva časa, u večernjim terminima. Zavisno od grupe, časovi mogu biti ili ponedjeljkom/srijedom ili utorkom/četvrtkom; od 17:30 do 19:00 ili od 19:00 do 20:30.

- nivoi: Jedan nivo traje 4 mjeseca, a nivoi i udžbenici su usklađeni sa CEF-om (Common European Framework – Zajednički evropski okvir za jezike) te podijeljeni na:

Pripremni nivo, A1
Temeljni nivo, A2
Jači temeljni nivo, A2+
Prijelazni nivo, B1
Samostalni nivo, B2
Jači samostalni nivo, B2+
Napredni nivo, C1
Vrsni nivo, C2

- certifikat: Poslije svakog nivoa dobit ćete certifikat o poznavanju bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika.

- cijena: Plaćanje je u mjesečnim ratama: 4 x 100 KM.

Kursevi traju od septembra do juna. Upis je svaka četiri mjeseca. Ako niste početnik, prije samog kursa uradit ćete besplatni ulazni test na osnovu kojeg ćemo odrediti vaš nivo poznavanja jezika i shodno tome odrediti grupu koja vam odgovara.

Redovni kurs bosanskog jezika u Udruženju mladih lingvista i prevodilaca nudi vam učenje bosanskog jezika za svakodnevne potrebe, komunikaciju u prodavnici, na radnom mjestu, za korespondenciju. Imate mogućnost da upoznate specifičnosti bh. kulture kroz čitanje tekstova, gledanje zanimljivih video zapisa i slušanje viceva. Naš cilj je dati vam okvir i motivaciju za učenje jezika, a časove oblikujemo i po vašim potrebama tako što biramo teme koje su vam naročito bitne zbog posla, fakulteta ili drugih obaveza.

Imamo dugogodišnje iskustvo u podučavanju bosanskog kao drugog/stranog jezika na kursu i u okviru ljetne škole koju svake godine organiziramo. Materijali koje koristimo u nastavi rezultat su tog rada i iskustva.

Cilj nam je strance upoznati sa Bosnom i Hercegovinom kroz naš jezik/e, a pripadnike bh. dijaspore/povratnike vratiti ljepotama našeg jezika radi lakše (ponovne) integracije u bh. društvo.

.........................................................................

- Small groups: Students are divided into small groups (up to six people) according to their language proficiency.

- Class schedule: The course is held twice a week on Mondays and Wednesdays or Tuesdays and Thursdays, depending on the groups. The classes are held in the evening s from 17:30 to 19:00 or from 19:00 to 20:30.

- Levels: The duration of one level is four months. The course and books used are adjusted to the CEF (Central European Framework) and divided into the following levels:

Breakthrough, A1
Waystage, A2
Strong Waystage, A2+
Threshold, B1
Vantage, B2
Strong Vantage, B2+
Effective Operational Proficiency, C1
Mastery, C2

- Certificate: After each level, you will be issued a certificate of proficiency in Bosnian, Croatian or Serbian.

- Price: The payment is done in monthly instalments: 4 x 100 KM.

The courses last from September till June. You can register every four months. If you are not a beginner, you will do a placement test which will determine your level of language competence and help us form the groups.

The regular Bosnian language course at the Association of Young Linguists and Interpreters offers language learning for everyday situations, communication in a shop, at work, correspondence. This is an excellent opportunity for you to get an insight into the specific Bosnian culture by reading texts, watching interesting video material and listening to jokes.

Our aim is to create a framework and motivate you to study language. We design classes according to your needs: you can choose the topics that are important to you because of work, studies, or other obligations.

We have a long experience in teaching Bosnian language as second/foreign language at the course and at the Summer School of B, C, S which is organized every year. The material we use in classes is the result of longtime experience.

Our aim is to introduce foreigners to our country by teaching them our language/s, and to remind Bosnian emigrants of the beauty of our language for the sake of easier (re)integration into Bosnian society.

Udruženje mladih lingvista i prevodilaca u BiH
Association of Young Linguists and Interpreters in B&H
Triglavska 4, 71000 Sarajevo
tel/faks: 033 645 343
jezicki.centar@lingvisti.ba
www.lingvisti.ba
www.bosanski.ba
 

Zainteresovani ste?! Pošaljite Vaše kontakt podatke!

Ime i prezime:

Telefon:

E-mail:

Grad:

Edukacijski program:

 
 
Okupljamo mlade profesionalce, diplomante jezičkih smjerova i radimo na uspostavljanju standarda u jezičkoj industriji. Naše aktivnosti su rad na promociji podučavanja i učenja stranih jezika, prevođenje, distribucija jezičkih informacija...
 
 
 
Tekst oglasa
O nama
Svi naši oglasi