Dragi posjetitelji,

Portal Edukacija.posao.ba, kao projekat kompanije Kolektiv/Posao.ba, postojao je od 2010. godine, s namjerom da korisnicima ponudi brži i lakši pristup informacijama o edukativnim programima. Portal je bio posvećen promociji programa formalnog i neformalnog obrazovanja, kao vida ličnog usavršavanja u razvoju karijere, te je na jednom mjestu nudio informacije o stipendijama, kursevima, seminarima, dodiplomskim i postdiplomskim studijima, predavanjima i prekvalifikacijama, kao i informacije o edukativnim ustanovama, sa svim programima koje nude.

Tim koji je vodio projekat Edukacija.posao.ba je u augustu 2017.godine odlučio da projekat privremeno obustavi i da svoje napore usmjeri na druge projekte koji su usklađeni s aktuelnim problemima i potrebama tržišta rada.

Zahvaljujemo se svima koji su pratili rad portala Edukacija.posao.ba, kao i onima koji su dali doprinos u kreiranju sadržaja portala. Tim Kolektiv/Posao.ba ostaje posvećen svojim klijentima i korisnicima.

Mi u Kolektivu smo tu da vam pomognemo da razvijate i unapređujete svoju karijeru, jer vjerujemo da informacije, znanje i prilike trebaju biti dostupni svima.

Srdačno vas pozdravljamo i pozivamo da posjetite stranice naših projekata,

www.posao.ba|www.poslodavac.ba|www.drive.ba|www.plata.ba

Tim Kolektiv/Posao.ba